Niżej ponoć się nie dało 😉

10408660_10152339996261027_5209350981753799424_n 10583934_10152339996291027_8173532170246629069_n

Poniżej kilka danych dotyczących skrajni rowerzysty.

skrajnia1

Skrajnia rowerzysty – wg. „Postaw na rower”,C.R.O.W., http://www.rowery.org.pl/drogir.html [dostęp: 14.09.2014]

1. Nad drogą powinna być zachowana wolna przestrzeń, zwana dalej „skrajnią drogi”, o wymiarach określonych w załączniku nr 1.
(…)
4. Wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U.1999.43.430 – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Kategorie: Aktualności