W związku z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu na temat koncepcji budowy drogi dla rowerów wzdłuż trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (po zachodniej stronie ul. Mieszka I), Stowarzyszenie Rowerowy Poznań przeanalizowało rysunki i przygotowało listę uwag do projektu koncepcyjnego.

Poniżej można przeczytać kluczowe założenia naszego opracowania, a z pełną listą uwag można zapoznać się pobierając dokument PDF, który został przesłany do ZDM w ramach prowadzonych konsultacji.

Wstęp – najważniejsze założenia i krytyczne uwagi

W opinii Stowarzyszenia Rowerowy Poznań na odcinku między ul. Trójpole a ul. Hercena realizowany powinien zostać wariant, zakładający przejazd przez al. Solidarności na poziomie peronu PST (wariant I). Droga dla rowerów wzdłuż PST zostanie w tym wariancie lepiej skomunikowana z drogą dla rowerów wzdłuż al. Solidarności w kierunku wschodnim przez tunel pod ul. Mieszka I, zapewniając jednocześnie brak opóźnień wynikających z oczekiwania na światłach na przejeździe przez al. Solidarności i nie zmniejszając atrakcyjności trasy w porównaniu z trasą po wschodniej stronie trasy średnicowej. Ponadto dzięki stosunkowo niedużej różnicy poziomów jezdni i peronu, możliwe do zaprojektowania spadki na rampach zjazdowych są akceptowalne dla rowerzystów. Istnieje również ryzyko, że ze względu na duże natężenie ruchu wzdłuż al. Solidarności (droga z pierwszeństwem przejazdu klasy GP) i program sygnalizacji zakładający priorytet dla al. Solidarności, rzeczywista strata na sygnalizacji na przejeździe rowerowym będzie znacznie większa, niż przyjęta w obliczeniach czasów przejazdu w projekcie koncepcyjnym.

Na odcinku między ul. Hercena a ul. Urbanowską realizowany powinien zostać wariant, zakładający przejazd przez ul. Słowiańską na poziomie jezdni, przez przejazd rowerowy (wariant I). Jest to wariant generujący wprawdzie większe opóźnienie ze względu na konieczność zatrzymania się na światłach przez ul. Słowiańską, jednak pozwala na lepsze skomunikowanie z infrastrukturą rowerową w tym rejonie.  Na ul. Słowiańskiej przewidziane do realizacji są pasy rowerowe, a połączenie z drogą dla rowerów będzie zrealizowane przez buspas z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Ponadto na ul. Piątkowskiej znajduje się ciąg pieszo-rowerowy (wymagający połączenia z ul. Słowiańską), a wiadukt nad PST na ul. Słowiańskiej będzie w najbliższej perspektywie przebudowywany, co pozwoli wprowadzić na nim infrastrukturę rowerową bezpośrednio powiązaną na tym samym poziomie z drogą dla rowerów. Wariant z przejazdem pod wiaduktem będzie również mniej atrakcyjny dla rowerzystów ze względu na nachylenie rampy po północnej stronie ciągu wynikający z głębokości peronu PST Słowiańska. Łączny odcinek ponad 150 m o nachyleniu od 5 do ponad 6% bez możliwości zaprojektowania spoczników wymaganych Standardami Rowerowymi będzie znacznym utrudnieniem dla niektórych rowerzystów.

Na skrzyżowaniu ulic Roosevelta-Libelta-Pułaskiego-Poznańska postulujemy realizację wariantu II, zakładającego pełne połączenie drogi dla rowerów w ul. Roosevelta z pasami rowerowymi na ul. Pułaskiego. Ulica Pułaskiego z lokalnego punktu widzenia stanowi kluczowe połączenie rowerowe od strony ul. Winogrady (osiedla na północ od Parku Cytadela) w kierunku Ronda Kaponiera; a także rola ulicy Pułaskiego wzrośnie wraz z budową infrastruktury rowerowej na odcinku od al. Armii Poznań do al. Wielkopolskiej.

Ponadto projekt koncepcyjny trasy rowerowej wzdłuż PST powinien w maksymalny sposób zakładać skomunikowanie z istniejącymi trasami rowerowymi, dużymi osiedlami i innymi ważnymi celami podróży.

Dużym błędem jest podział kompetencji w ramach projektowania trasy pomiędzy Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu a Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, który odpowiada za trasę na obszarze Parku Wodziczki. Apelujemy, aby prace jak najszybciej skoordynować w ramach jednej jednostki miejskiej, a następnie przygotować spójny projekt i móc oszacować całkowite koszty inwestycji.

—-

Pełna wersja opracowania do pobrania jako dokument PDF: