na czerwono zaznaczono odcinki bez ciągłości infrastruktury rowerowej, na zielono odcinki mające połączenie z miejskimi trasami rowerowymi

Pewnie wielu z Was słyszało już o nowym odcinku Wartostrady na Wildzie, pewnie widzieliście w mediach pierwsze zdjęcia i materiały promocyjne, ale czy zastanawialiście się jak właściwie dojechać tam rowerem?

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Stowarzyszenia Rowerowy Poznań nt. Wartostrady na Wildzie (kliknij w link, aby pobrać plik PDF – 27 stron), który niech posłuży poznańskim rowerzystom jako instrukcja obsługi nowej trasy rowerowej, a władzom miasta jako prosta recepta na poprawę dojazdu do niej. W jednym miejscu trasa przebiega przez park, którego regulamin…zabrania jazdy rowerem.

Co warte podkreślenia, w chwili sporządzania raportu zaledwie 2 z 9 dróg zapewniają zgodną z prawem i bezpieczną możliwość dojazdu do wildeckiego odcinka Wartostrady rowerem, a najgorsze warunki dojazdu będą mieć mieszkańcy Wildy. Na szczęście przy odrobinie dobrej woli, wiele koniecznych poprawek nie jest skomplikowanych i da się wprowadzić w krótkim czasie!

Poniżej wybrane problemy z raportu:

 

Brak połączenia Wartostrady z ciągiem pieszo-rowerowym przy skrzyżowaniu ulic Dolna Wilda/Hetmańska

Na odcinku od Wartostrady do ulicy Dolna Wilda po północnej stronie ulicy Hetmańskiej nie ma drogi dla rowerów, ani ciągu pieszo-rowerowego, jednak istnieje możliwość jazdy rowerem po chodniku na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym (szczegóły w raporcie). Stan tego odcinka przedstawia następujące zdjęcie:

chodnik nie posiada znaków drogowych informujących o możliwości poruszania się na rowerze – jazda rowerem możliwa na podstawie szczególnych warunków określonych w prawie o ruchu drogowym

Problem istnieje przy skrzyżowaniu ulicy Hetmańskiej z ulicą Dolna Wilda – rowerzysta dociera do wschodniej strony ulicy Dolna Wilda, natomiast droga dla rowerów znajduje się po zachodniej stronie ulicy Dolna Wilda. Na skrzyżowaniu brak przejazdów rowerowych (brak znaków drogowych D-6b oraz oznaczeń poziomych P-11):

na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Dolna Wilda rowerzysta jest zmuszony zsiąść z roweru i przeprowadzić rower przez przejścia dla pieszych

Brak połączenia Wartostrady z ciągiem pieszo-rowerowym przy skrzyżowaniu ulic Droga Dębińska/Hetmańska

Połączenie Wartostrady i Drogi Dębińskiej to droga techniczna zbudowana z płyt betonowych – jej stan jest zły. Możliwość poruszania się po tej drodze określa znak drogowy B-1 z tabliczką podznakową T-22 (zakaz ruchu z wyłączeniem rowerów) od strony Drogi Dębińskiej, a od strony Wartostrady projekt zakłada umieszczenie znaku drogowego C-13a (koniec drogi dla rowerów). Oba końce drogi technicznej przedstawiają poniższe zdjęcia:

    

Problem istnieje przy ulicy Droga Dębińska – ciąg pieszo-rowerowy znajduje się po zachodniej stronie, natomiast droga techniczna znajduje się po wschodniej stronie ulicy. Obok przejścia dla pieszych brakuje przejazdu rowerowego (brak znaków drogowych D-6b oraz oznaczeń poziomych P-11):

po lewej stronie Drogi Dębińskiej znajduje się ciąg pieszo-rowerowy, a po prawej droga techniczna przy znaku B-1 – pomiędzy brak przejazdu rowerowego

Brak połączenia Wartostrady z Wildą poprzez ulicę Bielniki

Stan ulicy Bielniki (mimo jej wykonania z kostki betonowej) sprzyja ruchowi rowerzystów – obowiązuje tu strefa ograniczonej prędkości (znak drogowy B-43). Problem jednak istnieje w obrębie skrzyżowania z ulicą  Droga Dębińska – ulica Bielniki znajduje się po wschodniej stronie, a ciąg pieszo-rowerowy znajduje się po zachodniej stronie ulicy. Opisany obszar przedstawia poniższe zdjęcie:

skrzyżowanie ulicy Bielniki z Drogą Dębińską

W związku z powyższym, w celu utrzymania ciągłości infrastruktury rowerowej,  obok przejścia dla pieszych należy wyznaczyć przejazd rowerowy (ustawienie znaków drogowych D-6b, wymalowanie oznaczeń poziomych P-11, wprowadzenie odpowiednio szerokiego azylu) oraz dobudować fragment drogi dla rowerów łączący przejazd rowerowy z ulicą Bielniki. Opisany obszar przedstawia poniższe zdjęcie:

brak przejazdu rowerowego przy przejściu dla pieszych na Drodze Dębińskiej

Nieintuicyjne oznakowanie w okolicach Mostu Królowej Jadwigi

Poruszając się Wartostradą w kierunku z południa na północ należy poprawić oznakowanie problematycznych miejsc:

  1. Przy zjeździe z ulicy Piastowskiej na teren zieleńca w kierunku Mostu Królowej Jadwigi można napotkać tablicę z regulaminem parku zabraniającym poruszania się na rowerze (za ustawienie tablicy odpowiada Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu). Regulamin już wcześniej kolidował z przebiegającymi w tym miejscu od wielu lat turystycznymi szlakami rowerowymi R-9 i “niebieskim”. Sytuację obrazują poniższe zdjęcia:

    brak konsekwencji: regulamin zieleńca miejskiego informujący o braku możliwości jazdy na rowerze, a następnie oznaczenie turystycznych tras rowerowych


  2. Przed Mostem Królowej Jadwigi jest ustawiony znak drogowy C-13a (koniec drogi dla rowerów), co sugeruje konieczność weryfikacji, czy na dalszym odcinku można poruszać się rowerem. Niestety po drugiej stronie mostu brakuje ustawienia chociażby tablicy z regulaminem Parku im. Tadeusza Mazowieckiego, tak jak ma to miejsce przy innych wjazdach do parku. W efekcie rowerzyści dojeżdżający do tego miejsca mogą być zdezorientowani, czy mogą kontynuować jazdę rowerem.   Najlepszym rozwiązaniem byłoby ustawienie odpowiednich znaków drogowych także w parku. Sytuację obrazują poniższe zdjęcia:

    znak końca drogi dla rowerów i brak oznakowania informującego, czy można poruszać się rowerem na dalszym odcinku


Brak utwardzenia przepustu pod Mostem Królowej Jadwigi

Niezrozumiałą sytuacją jest brak uwzględnienia w projekcie budowy Wartostrady przepustu pod Mostem Królowej Jadwigi, który jest łącznikiem pomiędzy Wartostradą a Parkiem im. Tadeusza Mazowieckiego. Znajdujące się tam podłoże jest nierówne, piaszczyste i pełne potłuczonego szkła, co może przyczyniać się do defektów kół rowerowych. Stan tego miejsca przedstawiają poniższe zdjęcia:

w ramach budowy nowego odcinka Wartostrady nie zaplanowano remontu nawierzchni pod Mostem Królowej Jadwigi

Jeśli z jakiegoś uzasadnionego powodu zrezygnowano z ułożenia masy bitumicznej, należy zadać pytanie, dlaczego nie uwzględniono zaleceń ze Standardów Rowerowych Miasta Poznania (rozdział 6), które dopuszczają w wyjątkowych sytuacjach stosowanie nawierzchnie innego typu (np. kruszywo drobnoziarniste).

Utrudniony przejazd przez ulicę Mostową, obok Mostu św. Rocha

Należy zwrócić uwagę, że przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe na ulicy Mostowej (po zachodniej stronie Mostu św. Rocha) nie są przygotowane na obsłużenie wzmożonego ruchu pieszo-rowerowego.

Dotychczasowy odcinek Wartostrady na północ od ulicy Mostowej wraz z przystankami tramwajowymi regularnie generują w tej okolicy duży ruch, przez co piesi i rowerzyści nie mieszczą się na niewielkich azylach na środku ulicy. Sytuacja pogorszy się wraz otwarciem nowego odcinka Wartostrady, czyli na południe od ulicy Mostowej, gdzie znacznie wzrośnie ruchu w relacji północ-południe.

Kolejnym problemem jest odgięcie przejść i przejazdów na zachód w kierunku przystanków tramwajowych (poniżej na schemacie trasa zaznaczona pomarańczowymi kropkami), gdzie działają cztery niezależne cykle sygnalizacji świetlnej (poniżej na schemacie czerwone kropki).

pomarańczowe kropki oznaczają ruch generowany przez pieszych i rowerzystów na Wartostradzie, a czerwone kropki to miejsca zatrzymania przed sygnalizacją świetlną (mapa OSM, licencja: CC BY-SA 4.0)

Ostatni problem to istniejąca infrastruktura rowerowa wokół Mostu św. Rocha, która została zbudowana jedynie jako jednokierunkowe drogi dla rowerów (patrz kierunek malowania znaków drogowych poziomych P-23 oraz szerokość dróg około 1,5 metra). Sytuację obrazuje poniższe zdjęcie:

problematyczne jednokierunkowe drogi dla rowerów wokół Mostu św. Rocha

Bazując na odpowiedzi miejskich urzędników na interpelację radnego Tomasz Wierzbickiego – nr RM.0003.541.2015 z dnia 17 listopada 2015 (http://bip.poznan.pl/bip/interpelacje/interpelacja-ws-poprawy-bezpieczenstwa-na-ul-grobla,NT0000D5C6/) – wydaje się, że zmiany powinny pójść w kierunku wyłączenia sygnalizacji świetlnej przy istniejącym przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym na ulicy Mostowej. Natomiast docelowo należałoby znaleźć rozwiązanie na wytyczenie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w linii prostej, tak jak sugeruje to poniższe zdjęcie:

brak wygodnego przejazdu i przejścia przez ulicę Mostową w ciągu Wartostrady


Pełny raport można pobrać klikając w poniższy obraz:

Kategorie: Aktualności