W ramach edukacyjnego projektu Miejska Akademia Rowerowa, który przeprowadziło nasze Stowarzyszenie w tym roku, stworzyliśmy również „Raport  na temat typowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego u mniej doświadczonych rowerzystów.”

Raport bazował na ankiecie przeprowadzonej wśród osób, które zgłosiły chęć udziału w projekcie. Jego celem poza zebraniem danych, czy wskazaniem barier w rozwoju ruchu rowerowego w Poznaniu, było sformułowanie wniosków, jak wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie rowerzystów, by zintensyfikować ogólną mobilność rowerową w mieście. Dokument kryje w sobie mnóstwo ciekawych danych.

Statystyczny uczestnik projektu to kobieta, lat 34, jeżdżąca rowerem po Poznaniu od ponad 6 lat, głównie do pracy/szkoły, średnio 23 min. w jedną stronę. Głównie przemieszcza się po mieście właśnie rowerem, chyba że aura nie sprzyja, a warunki drogowe są złe, wtedy najczęściej wybiera komunikację miejską, mimo że posiada prawo jazdy. Lubi rower za to że jest przyjemny, zdrowy i wzmacnia kondycję i właśnie to sprawiło, że się na niego przesiadła. Chętnie o wiele częściej by po niego sięgała, ALE…

Kliknij, by przeczytać cały Raport

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Naszym uczestnikom trudno było wskazać jednoznacznie, czy czują się bezpiecznie poruszając się rowerem w mieście (52% odpowiedzi) Niemal co trzecia osoba nie czuje się bezpiecznie (30%), zaś 42% ankietowanych źle lub bardzo źle ocenia bezpieczeństwo ruchu drogowego. 41% rowerzystów rezygnuje z jazdy rowerem, jeśli na swojej trasie nie ma odseparowanej infrastruktury lub ta dostępna jest niefunkcjonalna. Aż 45% spotkało się ze strony kierowców z agresywnym zachowaniem, najczęściej związane jest z manewrem wyprzedzania przez samochód (brak bezpiecznego odstępu, zbyt duża prędkość). Co ciekawe ankietowani wskazali rowerzystów i pieszych jako grupy, które częściej nie przestrzegają przepisów niż kierowcy. Wśród grzechów własnych rowerzystów wymieniają m.in. przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych i nieuważanie na pieszych. Jedynie co piaty ankietowany nigdy lub rzadko jeździ po chodniku. Większość (80%) korzysta z chodnika, bo czuje się tam bezpiecznie.

By zwiększyć poczucie bezpieczeństwa rowerzystów należałoby zatem inwestować przede wszystkim w dobrą (tj. zgodną z przyjętymi oficjalnie przez miasto standardami) infrastrukturę. Trzeba postawić na edukację i to nie tylko w zakresie znajomości przepisów, ale też wzmocnić świadomość rowerzystów w zakresie optymalnych rozwiązań infrastrukturalnych (nie w każdym przypadku wydzielona infrastruktura jest pożądana) oraz zaktywizować ich do partycypacji społecznej. Tylko aktywni mieszkańcy mogą wywołać presję na decydentów, czy urzędników i zawalczyć o lepsze warunki do przemieszczania się rowerem po mieście.

Cały dokument znajdziecie TUTAJ

Więcej danych w Raporcie

Projekt Miejska Akademia Rowerowa finansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania