W Budżecie Miasta Poznania na 2020 rok zaplanowano blisko 35,5 mln zł na inwestycje rowerowe. Taka kwota umożliwi rozpoczęcie budowy kilku długo wyczekiwanych inwestycji rowerowych – m.in. dróg dla rowerów na ulicach Grunwaldzkiej i Dolna Wilda.

Pieniędzy jest sporo – to efekt kumulacji odkładanych w ciągu kilku ostatnich lat inwestycji rowerowych i przesuwania rowerowych pieniędzy z roku na rok. W 2020 roku kluczowe inwestycje w końcu ruszą. Natomiast niestety nadal nie są zagwarantowane środki na inwestycje rowerowe w kolejnych latach. Powinny one zostać wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Bez ich zabezpieczenia, o pieniądze na każdą rowerową inwestycję trzeba oddzielnie zabiegać.

Poniżej Stowarzyszenie Rowerowy Poznań przedstawia szczegółową analizę Budżetu Miasta Poznania na 2020 rok pod kątem ruchu rowerowego.

Budżet na inwestycje rowerowe 2020

W ramach zadania ZDM/P/052 „Budowa dróg rowerowych” w Budżecie Miasta Poznania na 2020 rok można znaleźć następujące pozycje:

W sumie w ramach zadania ZDM/P/052 w budżecie miasta na 2020 rok znajduje się kwota 35 416 999 zł.

Objaśnienie i źródło umieszczonych pozycji można znaleźć poniżej w sekcji „Jak czytać dokumentację budżetu miasta?”.

Przegląd innych inwestycji uwzględniających infrastrukturę rowerową

Inwestycje rowerowe są także częścią większych inwestycji w infrastrukturę drogową, komunikację miejską oraz rekreacyjną w Poznaniu. Poniżej przegląd najważniejszych inwestycji, które można znaleźć w Budżecie Miasta Poznania na 2020 rok. Dla ułatwienia pozycje związane z infrastrukturą rowerową zaznaczyliśmy zielonym kolorem.

Remonty, edukacja rowerowa i promocja: drastyczne cięcia

Bardzo mocno spadła kwota przeznaczona na remonty infrastruktury rowerowej – w 2019 roku było to 700 tys. zł, a w 2020 roku zaplanowano zaledwie 100 tys. zł. Ponieważ wzrosła kwota na inwestycje, można to odczytywać jako zaprojektowanie „kryzysowego” budżetu w związku mniejszymi wpływami z PIT. Przy odpowiednio przygotowanej dokumentacji remonty można przeprowadzić w ramach wydatków majątkowych (a nie jako wydatki bieżące).

W 2020 roku w Budżecie Miasta Poznania niestety nie zaplanowano żadnych środków na promocję komunikacyjnego ruchu rowerowego, ani na działania z zakresu edukacji rowerowej w przedszkolach i szkołach (w 2019 roku było to 300 tys. zł) – choć takich działań wymaga Program Rowerowy Miasta Poznania.

Natomiast za dobrą monetę możemy wziąć zabezpieczenie środków na udział poznańskich szkół w ogólnopolskim programie „Rowerowy Maj”. Od kilku lat zabiegaliśmy o dołączenie Poznania do „Rowerowego Maja”. Jest to program, w którym poprzez zabawę  i rywalizację uczniowie szkół mogą zacząć postrzegać rower jako najwygodniejszy sposób dotarcia do szkoły. Liczymy na sukces podobny do Gdańska i Warszawy, gdzie wzrosła presja społeczna na stworzenie lepszej infrastruktury rowerowej wokół szkół.

Jak czytać dokumentację budżetu miasta?

Chcąc samodzielnie analizować Budżet Miasta Poznania, przede wszystkim należy zapoznać się z materiałami informacyjnymi przygotowanymi w ramach projektu budżetu miasta, które zostały opublikowane w listopadzie 2019. Natomiast dopełnieniem zaplanowanych zadań budżetowych na 2020 rok jest autopoprawka prezydencka uchwalona podczas sesji budżetowej Rady Miasta Poznania w dniu 17 grudnia 2019, lista projektów z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 oraz zmiany dokonane w budżecie miasta podczas sesji rady miasta w dniu 3 grudnia 2019.

W budżecie miasta na kolejny rok umieszcza się zadania nie tylko planowane do realizacji, ale także będące w realizacji (m.in. Wartostrada) oraz w trakcie procedur przetargowych (drogi dla rowerów na ul. Grunwaldzkiej i ul. Dolna Wilda). W związku z tym należy mieć na uwadze, że część środków zapisanych na 2020 rok pochodzi z budżetu miasta przewidzianego na 2019 rok oraz z wcześniejszych lat.

Niektóre opisy zadań umieszczone w dokumentacji budżetu są niedokładne (np. nieprecyzyjnie opisują zakres inwestycji, zawierają literówki itp.), niektóre inwestycje są rozbite na kilka zadań budżetowych lub rozpisane na kilka lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej (stąd może wydawać się, że niektóre inwestycje mają niewystarczająco dużo środków). Ewentualne wątpliwości należy wyjaśniać ze skarbnikiem miasta lub dysponentem środków na daną inwestycję.