W sobotę, 17 lutego, odbył się uroczysty Finał Obchodów 30-lecia Rowerowego Poznania. Stowarzyszenie działa na rzecz zrównoważonego transportu i poprawy dostępności codziennego ruchu rowerowego w mieście. Obchody były okazją, żeby przyjrzeć się drodze, jaką przeszedł Poznań od lat 90., jak zmieniła się organizacja społeczna oraz jakie są przyszłe wyzwania. W wydarzeniu oprócz obecnych i byłych osób tworzących Rowerowy Poznań uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, polityki i organizacji pozarządowych. W wydarzeniu wziął również m.in. udział Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.

„W dniu naszego święta mamy okazję zatrzymać się w codziennej gonitwie i razem spotkać. Z satysfakcją patrzymy, jak Poznań wykorzystuje swoją szansę i staje miastem bardziej dostępnym dla ruchu rowerowego” – komentuje Karol Raniszewski, wiceprezes Stowarzyszenia Rowerowy Poznań. – „Zależy nam na zapewnieniu bezpiecznej i komfortowej przestrzeni dla ruchu rowerowego w mieście dla osób w każdym wieku.”

Rozmowa prezesa Rowerowego Poznania Tadeusz Mirskiego z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem

Rowerowy Poznań powstawał na początku lat 90. XX wieku jako inicjatywa ekologiczna i miejska, wówczas jeszcze pod nazwą Sekcja Rowerzystów Miejskich. Przez lata organizacja się profesjonalizowała i jest merytorycznym głosem podczas planowania i realizowania inwestycji rowerowych. Zajmuje się również edukacją transportową oraz organizacją wydarzeń animujących poznańską społeczność, takich jak Rzeka Rowerów, Rowerowe Powitanie Wiosny czy Tweed Ride. Osoby współtworzące Rowerowy Poznań angażowały się w starania o Rowerową Trasę Grunwaldzką, Rowerową Obwodnicę Centrum czy wyrównywanie pokrzywionego bruku na Starym Mieście. Rowerowy Poznań działa na rzecz społeczności lokalnej, uruchamiając w ostatnich latach projekty dla seniorów, osób Głuchych czy uciekających przed koszmarem wojny w Ukrainie.

Manifestacja na rondzie Kaponiera w latach 90.

Rowerowe Powitanie Wiosny w latach 90. – Marzanna w kształcie samochodu

W sobotniej uroczystości, która odbyła się w Bramie Poznania, udział wziął Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak. Podczas rozmowy na scenie opowiadał o tym, jak zdecydował się postawić w swojej działalności na ekologiczny transport, jak udało się przełamać wcześniejszy zastój w inwestycjach rowerowych i jak widzi dzisiejszą perspektywę realizacji Programu Rowerowego, czyli strategii wskazującej priorytety tworzenia nowej infrastruktury w tym obszarze.

„Cieszę się, że ta intuicja, że ruch rowerowy ma perspektywy wzrostu, była właściwa” – powiedział Jacek Jaśkowiak, komentując obserwacje corocznych wzrostów ruchu rowerowego w Poznaniu.

„Na pewno, jeśli dalej będzie mi dane pełnić tę funkcję, którą pełnię dzisiaj, to jestem zdeterminowany, żeby wykorzystać PST” – odpowiedział na pytanie o kluczowe inwestycje rowerowe w przyszłości. – „To byłoby bezkolizyjne dotarcie do centrum Poznania rowerem.”

Od wielu lat mieszkańcy Poznania zabiegają o budowę 'Średnicowej Trasy’, a współcześnie nazywanej 'Rowerowa Trasa PST’ – fot. ze zbiorów prywatnych P. Matczaka

Brakujący kluczowy fragment 'Rowerowej Trasy PST’

Podczas rozmowy zwrócono też uwagę na trwające inwestycje, które otwierają nowe możliwości dla ruchu rowerowego: Rowerową Trasę Solną i Mosty Berdychowskie. Podkreślano potrzebę dokończenia realizacji Programu Rowerowego, strategicznego dokumentu, który określa listę tras rowerowych, które są najbardziej potrzebne skomunikowaniu miasta jako całości.

Podczas wydarzenia odbył się również panel dyskusyjny z udziałem Prezesa Francuskiej Federacji Użytkowników Rowerów, Oliviera Schneidera, a także Posła na Sejm RP, Franciszka Sterczewskiego. Osiągnięcia Poznania doceniał również Marcin Hyła, wieloletni prezes ogólnopolskiej sieci „Miasta dla Rowerów”.

„Gratuluję 30 lat nieprzerwanych działań na rzecz rozwoju ruchu rowerowego. Polska potrzebuje dobrych przykładów takich jak Poznań i wiedzy, skąd się takie sukcesy biorą” – mówił Marcin Hyła.

Panel dyskusyjny z udziałem Prezesa Francuskiej Federacji Użytkowników Rowerów Oliviera Schneidera oraz Posła na Sejm RP Franciszka Sterczewskiego

Zdalnie 30 lat działalności Rowerowego Poznania podsumował Marcin Hyła, wieloletni prezes ogólnopolskiej sieci „Miasta dla Rowerów”

Rowerowy Poznań jest merytorycznym głosem w debacie publicznej. Uważnie śledzimy realizowane inwestycje, angażujemy ekspertów w projektowanie zmian w Poznaniu. Przez lata przyglądaliśmy się dobrym praktykom z Polski, z Europy i udało nam się je zaadaptować w naszych warunkach. Poznań prześcignął miasta, od których niedawno się uczył, ale wciąż jesteśmy w procesie zmian i wiele przed nami pracy, żeby być miastem dostępnym” – komentuje Tadeusz Mirski, prezes Stowarzyszenia Rowerowy Poznań.

Współczesna infrastruktura rowerowa spełniająca Standardy Rowerowe Miasta Poznania – droga dla rowerów przy ul. Unii Lubelskiej

Po przeprowadzeniu prelekcji opowiadającej o kamieniach milowych w rozwoju Stowarzyszenia oraz rozmowach i debatach z zaproszonymi gośćmi, rozpoczęła się mniej formalna część. Na uczestników czekał tort, poczęstunek i była okazja do rozmów w gronie obecnych i byłych osób tworzących Rowerowy Poznań, przedstawicieli świata nauki, polityki i organizacji pozarządowych.

Tort z okazji 30-lecia Rowerowego Poznania

Finał Obchodów 30-lecia Rowerowego Poznania był wyjątkowy dzięki zaangażowaniu organizatorów i zaprzyjaźnionych instytucji. Serdecznie dziękujemy Poznańskiemu Centrum Dziedzictwa za współpracę i gościnę w prestiżowej Bramie Poznania. Podziękowanie kierujemy także do cukierni Kafej za przygotowanie pysznego tortu.

Ciężko byłoby wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, więc podziękowanie kierujmy do Wszystkich Wolontariuszy i Wolontariuszek, Mieszkanek i Mieszkańców Poznania, za wspólne napisanie 30 lat historii Rowerowego Poznania!