Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy dzisiejszą informację w Głosie Wielkopolskim o planach budowy parkingów P&R w aglomeracji poznańskiej:

http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3739995,w-poznaniu-powstanie-80-parkingow-pr-budowa-ruszy-w-tym-roku,id,t.html

Ze względu na fakt, że w podmiejskich miejscowościach rower równie skutecznie jak samochód może zapewniać dojazd do stacji transportu zbiorowego, zwróciliśmy się do Władz Miasta o zapewnienie odpowiednich standardów korzystania z parkingów także przez rowerzystów.

Na wspomniane standardy składają się zarówno warunki przechowywania roweru na samym parkingu (odpowiednio zaprojektowane parkingi, ich lokalizacja względem przystanku) jak i możliwość kontynuowania podróży rowerem po opuszczeniu pojazdu komunikacji zbiorowej (dodatkowe lokalizacje stacji PRM w okolicach węzłów, do których dojeżdżać będą pasażerowie parkujący na P&R).

Prosiliśmy także o włączenie Stowarzyszenia w proces konsultacyjny, w celu umożliwienia nam zaproponowania założeń i/lub skomentowania szczegółowych rozwiązań względem rowerów.
Kategorie: Aktualności