Latarnik wyborczy – odpowiedzi

Na nasz “Latarnik dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu” otrzymaliśmy jedynie odpowiedzi od dwójki kandydatów do Sejmu. Warto zaznaczyć, że kontaktowaliśmy się z kandydatami nie tylko przez oficjalne źródła podane na stronach komitetów i stronie rządowej, ale także za pomocą mediów społecznościowych. Czy kandydaci nie znaleźli Czytaj dalej…

Sejmowy Latarnik Drogowy

Latarnik dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu Stowarzyszenie Rowerowy Poznań zwraca się do Państwa z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytanie. Kierujemy je do wszystkich kandydatów do Sejmu w okręgu nr 39 z prośbą o indywidualną odpowiedź. Odpowiedzi zostaną zebrane i opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Czytaj dalej…

Podsumowanie roku 2016

Ufff… co to był za rok! Pisząc o nim musimy wybierać tylko najważniejsze wydarzenia, bo inaczej podsumowanie miałoby ponad 10 stron. Zobaczmy, co takiego działo się w Poznaniu Anno Domini 2016. — Zacznijmy od nowości u nas – zmieniliśmy nazwę! W marcu, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, podjęliśmy tą przełomową Czytaj dalej…

3xTAK dla rowerów! Latarnik PBO

W terminie od 16 do 30 listopada br. odbędzie się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Swoimi głosami warto wesprzeć rowerowy budżet miasta oraz skorzystać z jednej z niewielu okazji by poprawić sytuację rowerzystów w mieście. Zgłoszono kilkanaście projektów z „rowerem” w tle, ale czy każdy z nich Czytaj dalej…

Rowerowy ślub!

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że dwoje naszych zasłużonych działaczy, Marysia i Cezary, w dniu 30 kwietnia 2016 roku zawarło związek małżeński. Gratulujemy tej wspaniałej decyzji i życząc samych najpiękniejszych chwil! Rowerowy Poznań

Wyniki głosowania w PBO

Poznański Budżet Obywatelski został już na dobre zdefiniowany w ramach głosowania – co nas czeka? Zacznijmy od pozytywów, co przeszło z rowerowych projektów. Niestety z ogólnomiejskich projektów… nic. A szkoda. Przepadły m.in kontenery na rowery, czy projekty kilku dróg rowerowych. Jeśli zaś chodzi o projekty dzielnicowe: – Stare Miasto – Czytaj dalej…

Rekomendacje rowerowych projektów w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016

Podobnie jak w poprzednim roku przedstawiamy Wam nasze rekomendacje projektów, które możecie wybierać w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Rekomendacje są naszą subiektywną opinią. Staraliśmy się zaprezentować projekty dobre i ważne dla ruchu rowerowego, a w drugiej kolejności dopiero wskazywać na projekty podejmujące jazdę na rowerze jako formę rekreacji i sportu. (więcej…)

Nowe władze

Niezmiernie miło nam jest poinformować, że zmieniły się władze w naszym Stowarzyszeniu. Obecny Zarząd prezentuje się następująco: Tadeusz Mirski (prezes) Adam Beim (wiceprezes) Krzysztof Penczyński (wiceprezes) Cezary Brudka Marcin Czerkawski Maria Fenrych Sylwia Wieczorek Natomiast Komisja Rewizyjna: Magdalena Netter (przewodnicząca) Aleksandra Kaźmierczak (zastępca przewodniczącej) Jan Leszczyński

Rozmowa w Radiu Merkury

Rozmowa w Radiu Merkury o rowerzystach w Poznaniu i zmianach jakie planuje Oficer Rowerowy. Warto posłuchać. U Agnieszki Gulczyńskiej rozmawiają: Wojciech Makowski, Jeremi Rychlewski, Michał Beim oraz nasz prezes – Cezary Brudka. https://www.youtube.com/watch?v=amGuSnvuDeM

Kolejny rok za nami

Kolejny rok sprawowania Władz Stowarzyszenia za nami. Chcielibyśmy podziękować Wam za zaangażowanie i wspieranie nas – merytoryczne i finansowo za pomocą przekazywanych 1% z podatku). To był bardzo intensywny rok – zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z naszej działalności. sprawozdanie-merytoryczne-srm-2014

Uwagi do „Koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego ulicy Św. Marcin…”

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone przez Państwa [Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp.z.o.o.] w witrynie internetowej Spółki w dniu 27.02.2015, Stowarzyszenie na rzecz Ekologicznej Komunikacji „Sekcja Rowerzystów Miejskich” przekazuje uwagi do koncepcji.

Na wstępie chcielibyśmy podkreślić nasz krytyczny stosunek do faktu, że projekt ma charakter czysto komunikacyjny. Uważamy, że prezentowane podejście jest błędem przy tak skomplikowanej tematyce jak rewitalizacja ulicy. Mając jednak na uwadze, że konsultacje dotyczą konkretnej koncepcji, w której analiza pozatransportowych aspektów funkcjonowania ulicy została ograniczona do minimum, niniejsze uwagi także skupiają przede wszystkim na kwestiach obsługi komunikacyjnej.

Pragniemy zaznaczyć, że naszym zdaniem, kwestie projektowania układów drogowych w obszarach o tak dużym znaczeniu dla całości przestrzeni miasta, z uwagi na konieczność realizacji celów społecznych zagospodarowania ulicy powinny być realizowane przez administrację samorządową a nie wydzieloną spółkę komercyjną.
Zważywszy na fakt, że Spółka dopiero rozpoczyna konsultowanie realizowanych przez siebie projektów czujemy się w obowiązku zasugerować, aby prośbę o wnioski i uwagi do projektu kierowali Państwo do strony społecznej na wstępnym etapie tworzenia założeń projektowych. Pozwoli to skorzystać z wiedzy i doświadczenia zarówno mieszkańców jak i organizacji społecznych oraz rzetelnie ustalić cel projektowania. Na przykładzie prowadzonych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu konsultacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można stwierdzić, że takie podejście pozwala uniknąć kosztów wielokrotnych zmian projektów, które są konieczne gdy uwagi przyjmowane są zbyt późno. Ma to znaczenie z punktu widzenia racjonalnego zarządzania procesem projektowania oraz gospodarowania publicznym środkami przeznaczanymi na zamawianie projektów.

Warto zaznaczyć, że w części szczegółowej odnosimy się do wariantu numer 2 projektu, choć większość uwag ma zastosowanie także do wariantu 1. Wybór koncepcji nr 2 motywowany jest faktem braku konieczności tworzenia dodatkowych zatok dla dostaw po północnej stronie Św. Marcina (między ul. Ratajczaka a al. Marcinkowskiego), w sytuacji wyznaczenia zatok postojowych po stronie południowej.

(więcej…)

P&R

Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy dzisiejszą informację w Głosie Wielkopolskim o planach budowy parkingów P&R w aglomeracji poznańskiej: http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3739995,w-poznaniu-powstanie-80-parkingow-pr-budowa-ruszy-w-tym-roku,id,t.html Ze względu na fakt, że w podmiejskich miejscowościach rower równie skutecznie jak samochód może zapewniać dojazd do stacji transportu zbiorowego, zwróciliśmy się do Władz Miasta o zapewnienie odpowiednich standardów korzystania z parkingów Czytaj dalej…

Poznań będzie mieć Oficera Rowerowego!

W środę 14 stycznia na konferencji prasowej Prezydent Miasta Poznania powołał stanowisko oficera rowerowego, czyli specjalisty do spraw polityki rowerowej. Warto zaznaczyć, że powołanie oficera rowerowego było naszym postulatem, który zaprezentowaliśmy podczas kampanii Rowerowy Poznań 2014 i zarówno Jacek Jaśkowiak jak i Maciej Wudarski zadeklarowali poparcie dla niego w swojej Czytaj dalej…

Grudniowa pętla

Ostatni w roku kalendarzowym 2014 rajd rowerowy Sekcji Rowerzystów Miejskich odbył się w dniu 6.12.2014 r. Wzięło w nim ok. 30 rowerzystów, którym nie straszne były niepewne warunki atmosferyczne. Rajd miał charakter pętli i wiódł z Parku Sołackiego przez płd.-wsch. część Poznania ulicami: Niestachowską, Przybyszewskiego, Bukowską i Bułgarską w okolice Czytaj dalej…