26 czerwca 2018 na sesji Rady Miasta Poznania wprowadzono szereg poprawek w Budżecie Miasta Poznania na 2018 rok związanych z infrastrukturą i transportem rowerowym.

W tym miejscu warto postawić pytanie, czy wprowadzone zmiany są potwierdzeniem sprawnej polityki rowerowej w Poznaniu, a może wręcz przeciwnie? – Poniżej omówienie wybranych planów na rowerowe wydatki w najbliższych miesiącach.

poznański budżet obywatelski - mrożenie projektów w lodówceInwestycje z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego – odraczanie w nieskończoność

Coraz częściej obserwujemy niepokojący trend przekładania z roku na rok zwycięskich projektów z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W ten sposób o najstarszych pomysłach mieszkańcy Poznania zapominają i ponownie zgłaszają dublujące się pomysły – dobrze to widać, gdy prześledzi się trwające właśnie przygotowania do PBO 2019.

Projekty, które zostały odroczone podczas czerwcowej aktualizacji budżetu miasta to m.in.:

  • Rowerowe Winogrady, Słowiańska Trasa Rowerowa„: przeniesienie całego projektu z 2018 r. na 2019 r. (350.000 zł), dodatkowe środki w 2019 r. 650.000 zł,
  • Wygodna Trasa Rowerowa i chodnik na Szymanowskiego„: przeniesienie projektu z 2018 r. na 2019 r (450.000 zł), dodatkowe środki w 2019 r. 450.000 zł,
  • Rowerowa Wilda”: przeniesienie projektu z 2018 r. na 2019 r (250.000 zł),
  • Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy”: przeniesienie projektu z 2018 r. na 2019 r (400.000 zł).

Wyjątkiem jest przyspieszenie realizacji projektu PBO “Rowerowy pakiet: Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola” – projekt został przesunięty z 2019 roku na 2018 rok (400.000 zł).

Droga dla rowerów na Dolnej Wildzie oraz inne ważne inwestycje przełożone na później

W zakresie realizacji Programu Rowerowego Miasta Poznania na lata 2017-2022 największy niepokój budzi przesunięcie środków na realizację drogi rowerowej na Dolnej Wildzie, która ma być łącznikiem południa z centrum miasta. W tym roku nie będzie także zrealizowane wytyczenie pasów rowerowych na ul. Murawa. W obu przypadkach środki przepisano na 2019 rok.

droga dla rowerów na Dolnej Wildzie - niepewna przyszłość

Opóźniona jest także realizacja inwestycji drogowych, których projekty zawierają wydzieloną infrastrukturę rowerową lub też zostały zaprojektowane jako ulice przyjazne rowerzystom, czyli o uspokojonym ruchu:

  • przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego – Marka z Aviano – Morasko – Mateckiego,
  • przebudowa ul. Gdyńskiej w kierunku Centralnej Oczyszczalni Ścieków,
  • budowa ul. Folwarcznej,
  • przebudowa ul. Palacza,
  • przebudowa ul. Jarochowskiego.

Wartostrada – dalszy rozwój

Prace projektowe i przygotowawcze do budowy kolejnych odcinków Wartostrady niezmiennie są kontynuowane i w czerwcowej aktualizacji budżetu miasta dodatkowo zapisano środki na realizację połączenia od Mostu Chrobrego przez Cypel nad Wartą do ul. Estkowskiego.

To co może zainteresować wiele osób, to rozpoczęcie zupełnie nowego projektu pod nazwą “Wartostrada Północ-Południe” z tajemniczo brzmiącym uzasadnieniem: “Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej”.

Co by jednak nie trzymać zbyt długo w napięciu, według informacji uzyskanych w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, cel jest następujący:

W ramach nowego zadania planuje się opracowanie koncepcji wydłużenia ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada wzdłuż rzeki Warty na północ w kierunku Czerwonaka oraz na południe w kierunku Dębiny. Koncepcja będzie obejmowała także analizę własności gruntów, przez które przechodzić ma ścieżka. Po wykonaniu koncepcji planuje się zlecenie w roku 2019 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na ten zakres.

Rozbudowa Poznańskiego Roweru Miejskiego

Na uwagę zasługuje także zapewnienie finansowania dla Poznańskiego Roweru Miejskiego w związku z planowanym rozpisaniem przetargu na operatora na kolejne 4 lata.

Funkcjonowanie systemu rowerów miejskich ma być realizowane z założeniem utrzymania dotychczasowego systemu III generacji oraz rozwojem systemu w kierunku IV generacji (rowery bezstacyjne).

Na zakończenie

W Budżecie Miasta Poznania na 2018 roku wprowadzono kilka zmian około-rowerowych także w poprzednich miesiącach – wśród nich należy wspomnieć o przesunięciu z 2019 roku na 2018 rok realizację przebudowy tunelu pod ul. Krzywoustego, który zyska rampę dla rowerzystów, a także zwiększono środki na przebudowę ulicy Wańkowicza (krótki odcinek drogi dla rowerów oraz uspokojenie ruchu na pozostałej części ulicy).

Listę wybranych poprawek do Budżetu Miasta Poznania na 2018 rok związanych z infrastrukturą i komunikacją rowerową, które zostały przegłosowane na czerwcowej sesji Rady Miasta Poznania, przedstawiamy poniżej ma zrzutach ekranu: