Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu przygotował i udostępnił nową koncepcję ruchu na Rondzie Kaponiera. Do 10 stycznia można składać uwagi. Proponowane rozwiązania zdecydowanie poprawiają sytuację rowerzystów, ale pełna funkcjonalność wymaga dalszych istotnych poprawek. Przedstawiamy rekomendacje Sekcji Rowerzystów Miejskich i zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Projekt organizacji ruchu na Kaponierze, który oceniamy, dostępny jest na stronie ZDM:
http://www.zdm.poznan.pl/usprawnienia-dla-komunikacji-zbiorowej.php?site=view&id=6

kaponiera-koncepcja-2015

Pozytywne oceny

1. Wytyczenie dwukierunkowej drogi dla rowerów po zachodniej stronie Kaponiery. To tam jest najwięcej celów podróży i skorzysta z tego wiele osób.

2. Wydzielenie pasów ruchu dla rowerzystów. O ile mamy uwagi do szczegółów, nowe rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej korzystne zarówno dla rowerzystów, jak i kierowców samochodów.

3. Śluza typu 3 dla jadących od strony Merkurego w kierunku Mostu Uniwersyteckiego. To rozwiązanie nowe w Poznaniu, ale bardzo wygodne dla rowerzystów.

4. Trzeba przyznać, że istotne zmiany udało się wprowadzić na zaawansowanym etapie budowy ronda. Żałujemy, że tak dużo czasu zajęło ich opracowanie (co bardzo ograniczyło możliwości), ale zdecydowanie należy docenić gotowość poprawienia rozwiązań, które jeszcze niedawno nas zmroziły.

Kluczowe elementy wymagające poprawy

1. Wyznaczenie dwukierunkowej drogi dla rowerów po południowej stronie Mostu Uniwersyteckiego

Rekomendujemy wyznaczenie dwukierunkowej drogi dla rowerów od wlotu ulicy Dworcowej w Święty Marcin do wysokości ulicy Wieniawskiego lub dalej. W tej chwili przewidziano tam na krótkim odcinku jednokierunkową drogę dla rowerów, a dalej pas rowerowy.
Dwukierunkowa droga dla rowerów pozwoli rozwiązać problem rowerzystów jadących z centrum Poznania (od strony placu Mickiewicza) w kierunku Dworca PKP i ulicy Głogowskiej – a dodatkowo ułatwi poruszanie się tym jadącym w kierunku Grunwaldu. Mimo że Kaponiera jest kluczowym węzłem komunikacyjnym w mieście i spodziewać się tam można bardzo intensywnego ruchu rowerowego, przedstawione rozwiązanie zmusza rowerzystów do objeżdżania całego ronda (w najmniej korzystnej sytuacji są rowerzyści jadący w kierunku ulicy Dworcowej).
Wyznaczenie dwukierunkowej drogi dla rowerów nie powinno wiązać się z większymi trudnościami, na tym odcinku jest dość miejsca (i tak przewidziano jednokierunkowy ruch rowerowy) – niezbędne jednak będzie powstanie przejazdu rowerowego przez Święty Marcin obok rozważanego już przejścia dla pieszych (najprawdopodobniej na wysokości ulicy Wieniawskiego).

2. Pas rowerowy po południowej stronie Zwierzynieckiej

Przedstawione rozwiązanie dla osób jadących od strony Jeżyc utrwala niekorzystnie oceniane rozwiązanie, gdzie rowerzyści jadący na wprost zmuszeni są czekać podwójnie na światłach – najpierw mają czekać, żeby wjechać na śluzę, a potem aż tam zapali się zielone światło. O ile to rozwiązanie może być rozwiązaniem uzupełniającym, to nie możemy zaakceptować go jako jedynego. Pas rowerowy powinien z zachowaniem ciągłości zostać poprowadzony od akademika Jowita aż do świateł na Kaponierze. Pas miałby się znajdować w miejscu, gdzie przewidziano przestrzeń wyłączoną z ruchu.
Przedstawione rozwiązanie jest tym bardziej zaskakujące, że i od strony Świętego Marcina, i Roosevelta po południowej stronie można znacznie wcześniej wjechać na pasy. Podobne rozwiązanie od strony Zwierzynieckiej byłoby z nimi w pełni spójne.

3. Zwężenie ulicy Zwierzynieckiej w kierunku zachodnim

Pomimo iż na wylocie z ronda przewidziano tylko jeden pas dla samochodów, przed ulicą Mickiewicza przewidziano aż 3 pasy. Nie ma to uzasadnienia, jeśli chodzi o istniejący i planowany ruch samochodowy, natomiast jest bardzo niebezpieczne dla rowerzystów, którzy w tym miejscu często skręcają w lewo (popularny dojazd do drogi dla rowerów na ulicy Bukowskiej) i wszystkie te pasy zmuszeni są przeciąć. Rekomendujemy ograniczenie liczby pasów do jednego lub dwóch pasów i wydzielenie przestrzeni, na której rowerzyści skręcający ze Zwierzynieckiej w Zeylanda mogliby się zatrzymać w oczekiwaniu na wolny przejazd, bez blokowania rowerzystów jadących na wprost.

Pozostałe uwagi

1. Przedstawiony rysunek nie wyjaśnia jasno, jak wyglądają lewoskręty ze Zwierzynieckiej na wschodnią stronę ulicy Roosevelta oraz z Roosevelta od strony południowej w kierunku Zwierzynieckiej. Z pewnością powinny być to śluzy typu 2, oznakowane w widoczny sposób.

2. Dobrze byłoby dać rowerzystom jadącym ulicą Święty Marcin od strony centrum i czującym się mniej pewnie (mniej doświadczonym lub nieznającym układu drogowego na Kaponierze) możliwość zjazdu na pas rowerowy w stronę Zwierzynieckiej tuż przed samymi światłami. Wzorem dla takiego rozwiązania może być wschodni wlot na Placu Dominikańskim we Wrocławiu. Proponowane rozwiązanie ma być jedynie uzupełnieniem istniejącej propozycji, która jest korzystna dla doświadczonych rowerzystów i którą rekomendujemy również od strony ulicy Zwierzynieckiej.

3. O ile rozumiemy, że na obecnym etapie budowy Kaponiery wydzielenie dróg dla rowerów w ciągu wschód-zachód jest znacznie utrudnione, to zaznaczamy, że takie rozwiązanie byłoby przez nas również preferowane.

Nowa Kaponiera koncepcja

Zachęcamy Was do aktywnego włączenia się w konsultacje. Kaponiera jest kluczowym węzłem dla całego zachodniego Poznania i musimy zadbać o jego odpowiednią jakość. Przypominamy, że opinie i uwagi można zgłaszać do 10 stycznia 2016 r. za pośrednictwem formularza na podlinkowanej wyżej stronie ZDM.