7 kwietnia przed nami wybory lokalne. Jako Rowerowy Poznań dostawaliśmy wiele próśb o to, żeby podsumować kandydatury prezydenckie pod kątem rowerowym. Przygotowaliśmy dla Was krótki materiał na ten temat do Waszej własnej oceny.

Rowerowe priorytety

Jako organizacja ekspercka staramy się dbać o priorytety i oddzielać ogólne deklaracje czy mało znaczące obietnice od konkretów. Dla nas konkretem jest Program Rowerowy. Ten specjalistyczny dokument po analizie wielokryterialnej wskazuje, które inwestycje mają największy potencjał i powinny być budowane w pierwszej kolejności. Wytypowane trasy promieniście rozchodzą się od centrum i są uzupełnione dwiema rowerowym obwodnicami. Zapewnia to spójność systemu, efekt sieci i możliwość dojazdu rowerem w najważniejszych kierunkach z każdej strony miasta.

Podstawą naszej oceny kandydatur jest gotowość realizowania i dokończenia Programu Rowerowego. Ten kierunek zadeklarowała czwórka z pięciorga kandydujących osób. Poniżej przedstawiamy komentarze indywidualne na podstawie przesłanych materiałów, rozmów i osobistego dorobku.

 

Komentarze indywidualne

Łukasz Garczewski (aktualizacja)

Kandydat KWW Społeczny Poznań nie podejmował aktywnie tematu transportu rowerowego podczas swojej kampanii. Mimo obietnicy odpowiedzi na nasz apel dotyczący kluczowych inwestycji rowerowych, przez kolejne tygodnie milczał na ten temat. Po opublikowaniu pierwszej wersji naszego podsumowania wyborczego dostaliśmy jednak dwie długie wiadomości. Najważniejszą deklaracją jest to, że Program Rowerowy powinien być dokończony w jedną kadencję. Łukasz Garczewski zapowiada równocześnie wprowadzenie kotwicy finansowej w budżecie i co najmniej 10-15 EUR na infrastrukturę rowerową w przeliczeniu na mieszkańca rocznie. 10% środków ma być przeznaczane na modernizację złych rozwiązań i i remonty. Kandydat pisze o inwestycjach wykraczających poza Program Rowerowy, wraz z zagęszczeniem sieci, obszarami dalszymi i pośrednimi. To atrakcyjne obietnice, chociaż można ocenić je jako wyjątkowo trudne do wdrożenia w tej kadencji. Kandydat zwraca ponadto uwagę na konkretne przykłady trudnego dostępu do infrastruktury rowerowej we własnym życiu. Deklaruje, że ważne będzie dla niego rozmawianie o zadaniach ze specjalistami oraz kompetentnymi głosami społecznymi. 

Jacek Jaśkowiak

Nie sposób w ocenie kandydata na prezydenta Jacka Jaśkowiaka oderwać się od jego dorobku jako urzędującego prezydenta miasta. Pozycja Poznania jako miasta przyjaznego rowerom zdecydowanie się w ciągu jego dwóch kadencji zmieniła i z miasta oglądającego się za innymi wyrośliśmy na zdecydowanego lidera w Polsce. Możemy odważnie porównywać się do dużych miast europejskich. To podczas tej prezydentury został opracowany Program Rowerowy, przygotowany przez ekspertów i wyznaczający priorytety, budowa jakich tras rowerowych przyniesie największe efekty. Te trasy rzeczywiście są realizowane, chociaż środki finansowe i tempo można oceniać jako niewystarczające. Program powstawał z perspektywą roku 2025, a tymczasem nie powstały jeszcze nawet niektóre kluczowe trasy jak Rowerowa PST, Rowerowa Trasa Łazarska, Dąbrowskiego na Jeżycach czy połączenia rowerowe spinające infrastrukturę rowerową wokół Śródki. Zostało bardzo dużo do zrobienia. Podczas obu kadencji Jacek Jaśkowiak osobiście angażował się w rowerowe projekty i był otwarty na rozmowy. W kampanii zapowiada budowę rowerowej PST i wsłuchiwanie się w głosy eksperckie. Rowery pojawiają się w materiałach wyborczych.

Przemysław Plewiński

Kandydat Trzeciej Drogi popiera realizację tras rowerowych zgodnie z priorytetami Programu Rowerowego jako kluczowego dokumentu planistycznego. Przemysław Plewiński w swoim programie zapowiada dalszy rozwój infrastruktury rowerowej i konsultacje z poznańskimi stowarzyszeniami w tym zakresie. Zwraca również uwagę na potrzebę współpracy przy rozbudowie sieci tras w ramach aglomeracji poznańskiej z ościennymi gminami. Jako jedyny kandydat odpowiedział od razu na nasz apel ws. najważniejszych inwestycji rowerowych, zaprosił nas na spotkanie i w jego trakcie zadeklarował swoje pełne poparcie dla Programu Rowerowego. Ma wiedzę na temat roweru jako codziennego środka transportu. Podczas kampanii można go było również spotkać na rowerze.

Beata Urbańska (aktualizacja)

Kandydatka Lewicy na prezydentkę Poznania nie podejmowała tematu transportu rowerowego podczas kampanii. Nie jesteśmy w stanie wskazać jej osobistego zaangażowania w tym temacie, mimo że jest radną miejską od lat. Odnotowujemy jednak z drugiej strony, że podczas głosowań popiera inwestycje rowerowe. Głosowała m.in. w 2017 r. za przyjęciem Programu Rowerowego. Po opublikowaniu pierwszej wersji naszego podsumowania wyborczego dostaliśmy od niej wiadomość, w której wyraża swoje poparcie dla inwestycji w rowerową przyszłość. Deklaruje, że najważniejsze jest zarezerwowanie budżetu na realizację Programu Rowerowego i wdrożenie go w całości. Przedstawia również inne postulaty poznańskiej Lewicy: powrót do Poznańskiego Roweru Miejskiego w formule bezstacyjnej, budowę bezkolizyjnych tras rowerowych, wydłużenie Wartostrady do terenów podmiejskich, dofinansowanie do zakupu rowerów cargo dla rodzin z dziećmi odprowadzających podatki w Poznaniu, budowę lepszych połączeń infrastruktury rowerowej z transportem publicznym, monitorowane parkingi z dostępem do stacji naprawy rowerów i ładowania rowerów elektrycznych.

Zbigniew Czerwiński

Nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi ani zainteresowania ze strony kandydata. Nie możemy też podsumować działalności na rzecz rozwoju transportu rowerowego w przeszłości. Nie znaleźliśmy osobistych wypowiedzi Zbigiewa Czerwińskiego w innych źródłach, które pokazywałyby jego zaangażowanie na rzecz rozwoju ruchu rowerowego.

 

Wybory do Rady Miasta

Nasza analiza nie obejmuje oceny komitetów wyborczych. Niezależnie od programów prezentowanych przez te komitety, wiemy, że na listach są osoby o bardzo różnych podejściach do transportu, w tym do infrastruktury rowerowej.

Możemy z pewną satysfakcją powiedzieć, że na niemal wszystkich listach kandydują osoby popierające rowerowe postulaty i mające swój wkład w ich realizację w przeszłości. Ze względu na liczbę kandydatek i kandydatów nie podejmiemy się ich podsumowania. Osoby z różnych środowisk, które miały swoje zasługi dla zmian w Poznaniu, wspominaliśmy na naszych profilach na bieżąco przez ostatnie lata.

Udostępniliśmy również nasze Forum Miejskie na Facebooku do tego, żeby indywidualnie przedstawić siebie i swoje postulaty.

Link do posta na Forum Miejskim z zaproszeniem i zasadami >>